Terrariet Vissenbjergs Fond

14-11-2023

Kontaktoplysninger

Kirkehelle 5, 5492 Vissenbjerg, CVR 16766836

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2022 til den 14. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 16766836), samt via hjemmeside/donationsmodul. 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6880 kontonr.: 4063722).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Terrariets velgørende arbejde med truede krybdyr og padder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05774