Team Patricia

10-10-2023

Kontaktoplysninger

Rytterhusene 21, 2620 Albertslund - CVR 42689386.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. oktober 2022 til den 10. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.teampatricia.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 953810) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13307970).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Patricias kræftsygdom, herunder alle nødvendige udgifter til og i forbindelse med behandlingen for Patricia og nærmeste pårørende.

I tilfælde af, at Patricia er gået bort under indsamlingen, afregnes alle udgifter i forbindelse med begravelse. De resterende midler vil derefter tilgå Kræftens Bekæmpelse – forskning i angiosarkom.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forskning i angiosarkom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05351.