Tarm Kirkegaard/Tarm Menighedsråd

15-01-2023

Kontaktoplysninger

Kirkegade 11, 6880 Tarm - CVR-nr.: 40890114

Indsamlingsperiode

Fra den 4. december 2022 til den 15. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via skilte på kirkegården.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 387870).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte julemærkehjem, der hjælper børn i alderen 7-14 år, der lider pga. mistrivsel, ensomhed og mobning.

Indsamlingsområde

Tarm kirkegård.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05641