Tanzania Sct. Gemma, Childrens Foundation

08-06-2023

Kontaktoplysninger

Adelgade 77 , 4880 Nysted

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sctgemmachildren.com), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53995) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 11575773).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at udbygge spisesalen på skolen St. Gemma og børnehjemmet St. Gabriel.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af farmen tilhørende St. Gemma skole og St. Gabriel børnehjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06393