Tanzania Sct. Gemma, Childrens Foundation

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Adelgade 77, 4880 Nysted - CVR 36378158

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (sctgemmachildren.com), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (53995).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af mur i Tanzania, så uvedkommende ikke kan komme ind på matriklen til børn og dyr.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til farmens tilhørende skole og børnehjemmet i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04806