Tandrødderne

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Parkvej 6, 1., 2750 Ballerup - CVR 34778922.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tandrod.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 648008) og kontooverførsel (Reg.5470 konto 2412954).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Tandrøddernes arbejde, som udfører vederlagsfri tandbehandling til udsatte misbrugere. De indsamlede midler skal bruges til vores udgifter i forbindelse med denne tandbehandling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04926