Sydhavsøernes KatteSOS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Flintingevej 20, st. tv., 4891 Toreby L, CVR nr. 38968157

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 48825) og kontooverførsel (reg.nr.: 6520 kontonr.: 2681241).

Indsamlingsbøsser er opstillet ved CVR nr. 30759389

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indfangning, dyrlægebehandling, videreformidling eller genudsætning af vildtlevende og hjemløse katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05769