Sydbyens Bryglaug

16-02-2023

Kontaktoplysninger

Buggesgårdvej 66, 8260 Viby J - CVR 39822563.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. august 2022 til den 16. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (sydbyensbryglaug.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 141122) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13269041).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til den daglige drift og indkøb samt bidrag til bryglaugets udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05212.