Sweet Homes international

2023

Kontaktoplysninger

Nørrebred 118, 2625 Vallensbæk - CVR 40721533.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2022 til den 1. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (cvr 18570181 , 34914214, 40103783, 39034387, 38420631, 40035079, 21689092, 38584588  og 39843420) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sweethomeint.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 270564) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12895577).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål:

Sweet Homes International (SHI) har et almennyttigt formål i form af nødhjælp og formidling af hjælp til udsatte børn og ældre, hvor end de måtte befinde sig. Visionen er at støtte projekter igennem velgørenhedsorganisationer.

Derudover ønsker er, at samle børn under et tag, som er hjemmeløse eller forældreløse uanset religion eller hudfarve og fremme deres livskvalitet i form af uddannelse, sundhed og socialt. Herudover samle ældre mennesker som er hjemmeløse under et tag uanset religion eller hudfarve."

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05521.