Svovlstikkerne

24-12-2023

Kontaktoplysninger

Hybenvej 18, 4700 Næstved - CVR-nr. 32993575

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 24. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.svovlstikkerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS/mail. 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 83303) og kontooverførsel (reg.nr.: 9819 kontonr.: 2540202586)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julehjælpen 2023 igennem Svovlstikkerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05440