SVENSKA GUSTAFSKYRKAN

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø - CVR- nr.: 55256616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (svenskakyr-kan.se/kopenhamn), sociale medier (Facebook og Instagram) og mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 179608) og kontooverførsel (reg.nr.: 0890 kontonr.: 1118311 og 1008060).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en renovering af Sverigesalen.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering af barnrummet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05511