SVENSKA GUSTAFSKYRKAN

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø - CVR-nr.: 55256616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, samt sociale medier, events, og mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 179608) og kontooverførsel (Reg.nr.: 0890 kontonr.: 1118311 resp. 1008060).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse og driftsudgifter forbundet med kirken, samt diverse sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05403