Sustainable Relief & Transformation (Humanitær nødhjælp til ofte for sult, fattigdom, naturkatastrofer)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Høje Gladsaxe 122, 1. th., 2860 Søborg - CVR 42845787

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.srtdk.dk) og sociale medier (Instagram og Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 339955) og kontooverførsel (reg.nr.: 7670 kontonr.: 0003414351).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for SR&T's vedtægtsbestemte formål: SR&T har til formål at sikre rent drikkevand og sanitet til alle - med afsæt i FN’s verdensmål nr. 6.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06076