Storkene.dk

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Ellegårdsvej 78, st. th., 2820 Gentofte, CVR nr. 36868457

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.storkene.dk) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 68396) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 12195990).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte nuværende og kommende bestand af hvid stork i Danmark, herunder opsætning af master og etablering af nye paddesøer, der skal forbedre fødegrundlaget for storkene, indkøb af ekstra foder, dække udgifter ved ringmærkning eller andre situationer, hvor vi skal leje lift for at komme op i rederne. Sidst men ikke mindst til det GPS data-logger projekt, der giver os vigtige informationer om storkens færd, efter den har forladt Danmark om vinteren.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05558