Stop Spild Lokalt (Rødovre)

14-03-2023

Kontaktoplysninger

Else Sørensens Vej 35, 2610 Rødovre - CVR 40885927

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 14. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 808797) og kontooverførsel (Reg. 5329 konto 0000245177).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af madoase herunder benzin og billeje.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til drift af madoase.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til betaling af benzin samt eventuelt fragtmand og billeje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04801