Stop Spild Lokalt (Næstved)

13-02-2023

Kontaktoplysninger

Østre Ringvej 86, 4700 Næstved - CVR 39324660

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2022 til den 13. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.714600) og kontooverførsel (Reg.6140 Konto 4317341)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drifts midler herunder papir, lammeringslommer, farvepatroner, håndklædepapir, termokasser, frostelementer, brødsække, hansker, håndsprit frostposer mm.
evt. indkøb af varevogn frostskabe, lys udenfor, sponsor rammer, brændstof, diverse forsikringer til bil og frivillige mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04588