Stop spild lokalt Kalundborg

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Klosterparkvej 276, 4400 Kalundborg - CVR 43303120.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 772348) og kontooverførsel (Reg. 0537 konto 0001019724).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for daglig drift, i form af husleje, el, vand, varme og til udgifter til benzin til afhentning af mad.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05194.