Stop Spild Lokalt (Danmark)

14-07-2023

Kontaktoplysninger

Bytorvet 2, 2620 Albertslund, CVR nr. 38194046

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2022 til den 14. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stopspildlokalt.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 93016) og kontooverførsel (Reg. 5040 konto 0001264820).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og vedligeholdelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05149