Støtteforeningen PA

06-07-2023

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 9B, 7. 714., 2300 København S - CVR 43206362.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juli 2022 til den 6. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 221010) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4028650987).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandlinger til Asger Houmøller og Pia Houmøller, herunder alle udgifter relateret til operation, udredning, regenerative behandlinger, smertebehandlinger m.m. Dette inkluderer transport, hotel ophold for nærmeste familie/støttepersoner ligeledes, konsultationer før og efter operation, genoptræning, behandlings relaterede hjælpemidler/aflastende hjælpemidler til både før og efter operation, fx. diverse behandling som er nødvendig for at bevare funktionsniveau indtil operation kan foretages.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til de behandlinger der kan lindre, støtte eller på anden måde bidraget til at vedligeholde funktionsniveau og livskvalitet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andre sygdomsrelaterede udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre omkostninger forbundet med Pia og Asgers sygdomme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort hurtigst muligt efter modtagelse.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05093.