Støtteforeningen Hospice Djursland

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Strandbakken 1, 8410 Rønde - CVR 30729404

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2022 til den 31. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.71095) og kontooverførsel (Reg.7320 Konto 1051643)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til det almindelige arbejde på Hospice Djursland Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset.
Støtteforeningens bestyrelse beslutter, hvilke ønsker der skal/kan honoreres.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04564