Støtteforeningen for Svanevig Hospice

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nykøbingvej 169, 4800 Nykøbing F, CVR nr. 33743262

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.anomonenyt.dk) og merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 640235) og kontooverførsel (reg.nr.: 0694 kontonr.: 0002113171)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at understøtte det frivillige arbejde på hospice, og bidrage til den generelle udvikling i huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05588