Støtteforeningen for Svanevig Hospice

23-07-2023

Kontaktoplysninger

Nykøbingvej 169, 4800 Nykøbing F - CVR 33743262

Indsamlingsperiode

Fra den 27. juli 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.anemonenyt.dk) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 640235) og kontooverførsel (Reg. 0694 konto 0002113171).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at understøtte det frivillige arbejde der foregår på Svanevig Hospice.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05140