Støtteforeningen for Gug Rope Skipping Elite

14-07-2023

Kontaktoplysninger

Vestre Alle 3, 2. tv., 9000 Aalborg, CVR 30315405

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2023 til den 14. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.sponsor.me) og sociale medier (facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4662 kontonr.: 4662772054).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for sjippeudøvernes udgifter for rejse, ophold og deltagergebyr i forbindelse med deltagelse ved verdensmesterskabet i Jump Rope 2023, der afholdes i Colorado Springs, USA.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06378