Støtteforening for Glinas Hunde

21-06-2023

Kontaktoplysninger

Nybyvej 16, 4863 Eskilstrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 27831) og kontooverførsel (reg.nr.: 0542 kontonr.: 0000253022).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Asociatia A Dousa Sansa Oficial dyreinternat i Rumænien. Midlerne sendes til internatet og anvendes lokalt i Rumænien til betaling af dyrlæger, neutraliseringer, foder, halm osv.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til afbetaling af eventuel gæld, internatet måtte have, til de lokale dyrlæger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05006