Støtteforeningen for Arresødal Hospice

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Arresødalvej 100, 3300 Frederiksværk - CVR 37949892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stoetteforeningenarresoedal.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87652) og kontooverførsel (reg.nr.: 3572 kontonr.: 10084431).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtteforeningen for Arresødal Hospice’s vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende, og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05845