Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Kløverænget 21, 6950 Ringkøbing - CVR 34768625

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, udstillinger og messer samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforeningen), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7656 konto 2129577).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for patienter og pårørende på Anker Fjord Hospice.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05392.