Støtteforeningen Amager Fælleds Venner

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vestre Allé 21, 2500 Valby - CVR 38875523

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amagerfaelledsvenner.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22112, 43044, 443300 og 600660) og kontooverførsel (reg.nr.: 8411 kontonr.: 0004191182).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Støtteforeningen Amager Fælleds Venners vedtægtsbestemte formål.
Foreningen har til formål at indsamle penge og give økonomisk støtte til arbejde for bevarelse og udvikling af Amager Fælled som grønt naturområde. Foreningen kan i særlige tilfælde give støtte til aktiviteter i København med lignende formål. En sådan støtte må dog ikke forringe den støtte, der er behov for i forhold til Amager Fælled.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste års aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06149