Støtteforening for Powerchair Floorball Danmark

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 35, 2. tv., 2300 København S - CVR 42096369

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 1. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 779929) og kontooverførsel (reg. 7320, konto 2129083).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte klubber i Danmark og danske spillere af parasporten Powerchair Floorball økonomisk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04637