støtlokalsporten.dk

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Bohrsvej 14, 8600 Silkeborg - CVR-nr.: 42082376

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (støtlokalsporten.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9225 kontonr.: 0007351).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sportsklubber/foreninger, for at skaffe midler til deres klubber.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05310