ST.ALBAN'S CHURCH, COPENHAGEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tuborgvej 82, 2900 Hellerup - CVR 20054387

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.st-albans.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00620
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1