STAIRWAY DANMARK

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gustav Adolfs Gade 10, 2100 København Ø - CVR 20493887

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stairway.dk), sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 913522) og kontooverførsel (reg.nr.: 400 kontonr.: 4024605715).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stairway Danmarks formål, som er at støtte Stairway Foundation Filippinerne med dens internationale aktiviteter inden for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centeret for gadebørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05831