Sportscar Bornholm

14-08-2023

Kontaktoplysninger

Niels Pedersensvej 3C, 2670 Greve - CVR 43265075

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2022 til den 14. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 681756) og kontooverførsel (Reg. 7045 konto 0001305786).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål:
Indsamle midler, der ubeskåret doneres til Børneafdelingen på Bornholms Sygehus, til børn med kroniske lidelser, eller anden alvorlig sygdom.
Det resterende beløb doneres til Lukas Huset (Børnehospice) i Sankt Lukas Stiftelsen.
Et mindre beløb kan fragå til udgifter til oprettelse af hjemmeside, bankkonto, MobilPay, betaling for indsamlingstilladelse etc.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05155