Spor Media

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Elmegade 5, 1., 2200 København N - CVR 12744137.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1143975).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte skolegang for børn og unge i Nairobis slum.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05223.