soroptimist international sønderborg

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Myrbjergvej 14, 6440 Augustenborg - CVR 40001263

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk/soenderborg) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 64273).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Soroptimist internationale mål.

Indsamlingsområde

Sønderborg

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04709