Soroptimist International Skjern/ Tarm klubben

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Rosenvej 46, 6900 Skjern - CVR 33916582

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 524598) og kontooverførsel (Reg. 7670 Konto 0003324907)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til yde tilskud i forhold til FN’s verdens mål omkring uddannelse og selvforsørgelse for kvinder og piger.

Indsamlingsområde

Vestjylland

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04453