Soroptimist International Randers

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Ørrildvej 89, 8920 Randers NV - CVR 39978520.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 65247) og kontooverførsel (Reg. 6187 konto 3155739567).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for yde tilskud i forhold til FN`s verdensmål omkring uddannelse og selvforsørgelse for kvinder og piger. Desuden ydes donationer til velgørende humanitære formål i lokalområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05346.