Soroptimist International Kolding

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Seestgårdvej 48, 6000 Kolding

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24897)
og kontooverførsel (reg.nr.: 9573 kontonr.: 0892801532).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte piger og kvinder i lokale,
nationale samt internationale projekter i henhold til Soroptimist International
Danmarks formål.


Soroptimist International Danmarks formål er:
- Fremme af kvinders status
- Høje etiske normer
- Menneskerettigheder for alle
- Ligestilling, udvikling og fred gennem fremme af international forståelse
og venskab
- Større bæredygtighed for miljøet lokalt, nationalt og internationalt

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.23-700-06386