Soroptimist International Aabenraa

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Varnæsvej 86, 6200 Aabenraa - CVR-nr.: 42735523

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1599099).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for studielegater til kvindelige studerende på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Grønland. Legaterne uddeles i opdelte rater til konkrete uddannelsesformål og kan dække studiematerialer, studierejser og andre studierelevante aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05562.