Somalisk ungdoms-og kulturforening

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Nordre Fasanvej 186B, 2000 Frederiksberg - CVR 34655170.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (masjidka.com), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5501 konto 6444239121).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05276.