Somalisk Kulturforening

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Egeparken 56, 5240 Odense NØ - CVR 33557957.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (skfo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 733262, 982666) og kontooverførsel (Reg. 1151 konto 10979609).
Indsamlingsbøsserne er placeret ved CVR numrene 41406399 samt 43174096.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift, herunder husleje og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05320.