SOMALISK FAMILIEFORENING

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 111, 8200 Aarhus N - CVR 18870347.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 100281) og kontooverførsel (reg. 5394, konto 53940548004).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningen.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til foreningens drift udgifter herunder husleje, løn og andre aktiviteter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens andre udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens andre udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende og evt. EU og England.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04653