Somali Aid Group

08-11-2023

Kontaktoplysninger

Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ, CVR 34029598

Indsamlingsperiode

9. november 2022 til den 8. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2370 kontonr.: 9031859201).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til forældreløse børns uddannelse i Somalia. Midlerne anvendes endvidere til levebrødsprogrammer, der gør at sårbare dele af befolkningen kan få hjælp til at købe udstyr til at starte en mindre virksomhed og skabe sig et liv. Køb af udstyr kan eksempelvis være symaskiner, udstyr til elektriker, udstyr til mekaniker, udstyr til mobilreparatør m.m.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, opskaleres programmet for at nå ud til flere dele af befolkningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05497