Soldatens Hus

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 44, 5. th., 1870 Frederiksberg C - CVR 36866233

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soldatenshus.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 97255) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13382603).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til afholdelse af arrangementer, der udbreder de positive historier om soldaters kompetencer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06102