Søstre mod vold og kontrol

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C - CVR 41186321

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soestremodvoldogkontrol.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 801908) og kontooverførsel (reg.nr. 0828, kontonr. 0002168189).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Søstre mod vold og kontrols vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at bekæmpe negativ social kontrol samt fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold mod kvinder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04796.