Søndermarkens Idræts Udvalg

13-10-2023

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 67C, 7100 Vejle - CVR 41603488

Indsamlingsperiode

Fra den 14. oktober 2022 til den 13. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.siuvejle.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 900716) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 0013283060).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indretning i nyopført sportshal, opholdsområder, cafe og lign.  samt for udendørs aktivitetsanlæg i forbindelse med sportshallen - dvs. anlæg med motions- og idrætsmæssig relevans.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05379