Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens - CVR 32251897

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (34897778, 35859789, 31174724, 32251897, 41839996, 42808679) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrevarensforening.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 430321) og kontooverførsel (reg.nr.: 2450 kontonr.: 3494505982).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for betaling af dyrlægeregninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06322