Søndagskaffe Viborg

24-09-2023

Kontaktoplysninger

Rosenstien 23, 8800 Viborg - CVR 36291893

Indsamlingsperiode

Fra den 25. september 2022 til den 24. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.søndagskaffeviborg.dk), sociale medier (Facebook), merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 437033) og kontooverførsel (Reg. 9255 konto 0719516025).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for søndagskaffe Viborgs arrangementer og drift af foreningen som arrangerer kaffeselskaber for ældre og ensomme i Viborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05354