Sølund Musik Festival

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg - CVR 11747086.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (solundfestivalen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 281756) og kontooverførsel (Reg.4387 konto 12733135).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for give udviklingshæmmede mennesker i Danmark, samt deres ledsagere, mulighed for kulturelt- og socialt samvær, samt at yde økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelse, institutioner med videre, hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds af mennesker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05253.