Sociale Entreprenører i Danmark

28-04-2023

Kontaktoplysninger

Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C - CVR 34147981.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2022 til den 28. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.socialeentreprenorer.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 konto 1139684).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Sociale Entreprenører i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04925