Små Broer

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Kraghave Gaabensevej 26, 4800 Nykøbing F - CVR 43425463.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 517361).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre ubemidlede flygtninge i udrejsecentrene i Danmark hjælp i forhold til akutte behov, i form af mulighed for at få advokathjælp til genbehandling af deres sag, herunder nødvendige udgifter i forbindelse med kommunikation og møder med advokat, nævn og styrelser, samt nødvendig tandbehandling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05336.